Europodatnik - Controlling

Controlling Oferujemy pomoc w uzyskiwaniu tanich kredytów gospodarczych, wykonujemy plany finansowe (w tym redukcji kosztów), monitorujemy ich realizację (spływ należności, rotację zapasów, koszty, sprzedaż, marżę i rabaty w różnych kanałach dystrybucji), pomagamy zabezpieczyć się przed ryzykiem kursowym. Pomagamy również tworzyć u swoich klientów działy controllingu. W ramach controllingu proponujemy:

Pełne raportowanie o stanie firmy, w tym:

Parametry bilansowe i rachunku wyników (w tym tworzenie formalnych wydruków dla instytucji zewnętrznych) - planowanie i analiza odchyleń

  • Monitorowanie parametrów sprzedaży (marża, rabaty, klienci, produkty)
  • Monitorowanie kosztów pod dowolnym kątem
  • Analiza opłacalności inwestycji, w tym tworzenie formalnych biznes planów

Analizy należności

- zorganizowanie systemów umożliwiających śledzenie poziomu należności klientów danej firmy, weryfikacja danych historycznych, planowanie, bieżący nadzór, raportowanie stanu oraz przekroczeń.

Analizy kosztów

- dostosowanie systemu księgowego (m.in. planu kont) pod kątem możliwości analizowania kosztów, tworzenie budżetów, raportowanie miesięczne odchyleń i przekroczeń, nadzór nad poprawnością dekretów księgowych. Dodatkową usługą jest tu wyszukiwanie metod redukcji kosztów działalności, m.in. kosztów kredytów oraz ubezpieczeń klienta.

Analiza zapasów

- dostosowanie systemu księgowego lub sprzedaży pod kątem ich wydolności w zakresie ewidencjonowania zapasów w poszczególnych magazynach, na poszczególne produkty i grupy asortymentowe, ustalanie optymalnych stanów w zależności od sprzedaży.

Inżynieria finansowa

- zabezpieczenie kontraktów walutowych pod katem różnic kursowych, m.in. przy pomocy transakcji typu forward oraz opcji walutowych

  • Doradztwo przy wyborze ścieżki opłacalności poszczególnych instrumentów rynku pieniężnego
  • Przeprowadzenie w imieniu klienta w/w transakcji
  • Pośrednictwo pomiędzy klientem a bankami w kwestiach załatwiania formalności związanych z w/w operacjami (w tym pomoc w wyborze Banku).

Sporządzanie business planów

- opracowywanie części teoretycznej z dostosowaniem jej do danych finansowych stanowiących projekcję finansową oraz sporządzenia planu marketingowego w oparciu o w/w dane.

Formularz zapytania

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.