Europodatnik - Doradztwo rachunkowe

Bieżące doradztwo podatkowe

 • Doradztwo telefoniczne
 • Doradztwo za pośrednictwem poczty elektronicznej
 • Indywidualne spotkania z klientem

Opinie podatkowe

 • Sporządzenie formalnych opinii prawno podatkowych
 • Analizy podatkowe wybranych zagadnień

Analizy i interpretacje

 • Analizy umów handlowych
 • Określenie ryzyk podatkowych związanych z kontraktami handlowymi

Reprezentacja w zakresie sporów podatkowych

Efektywne rozliczenie podatku VAT

 • Rozliczenie WNT / WDT
 • Eksport / import
 • Transakcje zwolnione / niepodlegające opodatkowaniu VAT

Bieżące reprezentacja przed organami podatkowymi

 • Przygotowanie wniosków o wiążące interpretacje podatkowe
 • Wnioski o stwierdzenie nadpłaty podatku
"Doświadczenie rodzi prawa, nigdy znajomość praw nie poprzedza doświadczenia."

— Antoine de Saint-Exupéry

Uprawnienia zawodowe

Wpis na listę
doradców podatkowych
nr 05879.


Formularz zapytania

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.