Europodatnik - Kadry, Płace

Coraz więcej firm, zarówno polskich jak i zagranicznych, preferuje korzystanie z zewnętrznej obsługi wyspecjalizowanych firm pomocniczych, zarówno w zakresie obsługi kadrowej, płacowej, jak i administracji, systemów informatycznych, księgowości. Związane jest to głównie z panującą na świecie tendencją optymalizacji stanu zatrudnienia oraz związanych z tym kosztów (przede wszystkim kosztów zatrudnienia: ZUS, stanowisk pracy, urlopów, zwolnień lekarskich). Jest to ważne, zwłaszcza dla firm rozwijających się dynamicznie, gdzie pracownicy administracji lub księgowości muszą łączyć w zakresie swoich obowiązków różne funkcje – nie zawsze odpowiadające ich podstawowym kwalifikacjom.

Takie podejście do prowadzenia biznesu pozwala zarządowi firmy skupić się na najistotniejszych zagadnieniach związanych z prowadzeniem firmy: poszukiwaniu nowych klientów, opracowywaniu nowych produktów, rozszerzaniu sieci dystrybucji. Jednym słowem: na generowaniu większych zysków. Chcielibyśmy wspomóc Państwa w tym zakresie i dlatego też proponujemy nasze usługi w zakresie obsługi kadrowo-płacowej. Jest wiele obaw związanych z przekazaniem poufnych informacji na zewnątrz firmy, jednakże jest znacznie więcej wymiernych korzyści:

Usługi standardowe – obsługa kadrowa:

 1. Stworzenie i prowadzenie kompleksowej bazy danych pracowników.
 2. Prowadzenie spraw związanych z zatrudnieniem pracowników.
 3. Prowadzenie spraw dotyczących zatrudnionych pracowników.
 4. Prowadzenie spraw związanych z rozwiązaniem umowy o pracę.
 5. Prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów cywilno-prawnych.

Usługi ponad-standardowe – obsługa kadrowa:

 1. Proces zatrudnienia / zwolnienia pracownika.
 2. Koordynacja rocznego planu urlopów.
 3. Dyżur pracownika kancelarii w siedzibie Klienta.
 4. Prowadzenie ewidencji wydanych przez Klienta poleceń wyjazdów służbowych.
 5. Prowadzenie ewidencji nagród i kar.
 6. Wystawianie wniosków emerytalnych i rentowych.
 7. Wystawianie duplikatów dokumentów pracowniczych.
 1. Przygotowywanie umów o odpowiedzialności materialnej, prowadzenie wykazu osób posiadających odpowiedzialność materialną.
 2. Prowadzenie ewidencji wydanych legitymacji ubezpieczeniowych.
 3. Obsługa programu PFRON.
 4. Występowanie z zapytaniem o karalność.
 5. Przygotowanie projektów regulaminów wewnętrznych lub projektów zmian do nich z obszaru kadrowego.
 6. Przygotowanie i realizacja projektów w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

Usługi standardowe – obsługa płacowa:

 1. Naliczanie płac pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę oraz umowy cywilno-prawnej, zgodnie z zasadami przekazanymi przez Klienta oraz treścią zawartych umów cywilno-prawnych, w oparciu o obowiązujące przepisy prawne.
 2. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń pracowników związanych z ich zadłużeniem w stosunku do Klienta oraz zobowiązaniami w stosunku do organów administracji państwowej, kontrola ich poprawności i zgodności z prawem.
 3. Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń do celów rozliczeniowych, budżetowych lub statystycznych w formie uzgodnionej z Klientem.
 4. Obsługa ubezpieczenia społecznego pracowników.
 5. Obsługa podatku dochodowego od osób fizycznych.

Usługi ponad-standardowe – obsługa płacowa:

 1. Wykonywanie druków ZUS RP-7.
 2. Przygotowanie projektów regulacji wewnętrznych lub projektów zmian do nich z zakresu obsługi wynagrodzeń.
 3. Dystrybucja indywidualna bieżących dokumentów płacowych np.: paski wynagrodzeń, druki ZUS RMUA – list polecony.
 4. Dyżur pracownika kancelarii w siedzibie Klienta – bezpośrednia obsługa pracowników.
 5. Prowadzenie ewidencji wydanych przez Klienta poleceń wyjazdów służbowych oraz udzielanie informacji o zapisach w ewidencji.
 6. Obsługa programu płatniczego Klienta (np.: MultiCash) w oparciu o wydzielone subkonto płacowe.
 7. Opieka nad Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych Klienta.
 8. Współpraca z Klientem w zakresie zewnętrznego raportowania kosztów i zobowiązań.

Formularz zapytania

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.