NASZE CENY JUŻ OD KWOTY NETTO
Usługi księgowe – ryczałt ewidencjonowany
od 01 do 10 zapisów księgowych 200zł
Usługi księgowe – podatkowa księga przychodów i rozchodów
 od 01 do 10 zapisów księgowych 249zł
Usługi księgowe – księgi handlowe
od 01 do 10 zapisów księgowych 600zł
Usługi płacowe
liście płac etat lub umowa cywilna z ZUS 80 zł / osoba
lista płac + rachunek umowa dzieło lub zlecenie bez ZUS 50 zł /osoba
Doradztwo księgowe
dla stałych Klientów gratis 150 zł /h