Europodatnik - Rachunkowość

Wykonujemy w imieniu Klienta pełny zakres prac, do jakich zobowiązany jest przedsiębiorca. Forma wykonania usługi do uzgodnienia:

 1. Prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowości oraz obowiązującym stanem prawnym i podatkowym; w siedzibie Kancelarii; przy użyciu nowoczesnego, komputerowego programu finansowo-księgowego, CDN Optima lub w programie finansowo-księgowym Klienta.
 2. Odbiór dokumentów w zależności od potrzeb Klienta, raz w tygodniu lub raz w miesiącu lub nadzór nad pracownikami w siedzibie Klienta
 3. Weryfikacja poprawności dokumentów pod względem rachunkowym i podatkowym,
 4. Księgowanie zgodnie z zakładowym planem kont, dekretacją i opisem merytorycznym umieszczonym na dokumencie,
 1. Prowadzenie rejestrów dla celów podatkowych,
 2. Naliczenie podatków CIT, PIT i VAT oraz sporządzenie i złożenie deklaracji podatkowych
 3. Przygotowanie, aktualizacja, złożenie innych wymaganych deklaracji (PCC, NIP),
 4. Prowadzenie ewidencji i amortyzacji majątku rzeczowego (środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, wyposażenie),
 5. Analiza wyników i rozrachunków,
 6. Sporządzenie, druk oraz przesłanie do 25-go każdego miesiąca Klientowi, drogą elektroniczną w formacie Excel miesięcznych zestawień wyników i rozrachunków np.: rachunek wyników, zestawienie należności, zobowiązania,
 1. Pełna sprawozdawczość dla Urzędu Statystycznego, banków i innych instytucji,
 2. Bieżące doradztwo księgowe w siedzibie Kancelarii lub Klienta świadczone przez doświadczoną księgową z wieloletnim stażem zawodowym,
 3. Kontakty z urzędem skarbowym, urzędem statystycznym, Sądem Rejestrowym, załatwianie bieżących spraw oraz reprezentowanie Klienta zgodnie z otrzymanym upoważnieniem,
 4. Wynagrodzenia Wspólników i Członków Zarządu bez ZUS,
 5. Przygotowanie i przedłożenie rocznych sprawozdań finansowych, rozliczeń podatkowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości i Ustawą o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych/Prawnych .

Uprawnienia zawodowe

Świadectwo Ministra Finansów
nr 30883/02 uprawniające
do usługowego prowadzenia
ksiąg rachunkowych.

Formularz zapytania

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.