doradztwo podatkoweBieżące doradztwo podatkowe

 • Doradztwo telefoniczne
 • Doradztwo za pośrednictwem poczty elektronicznej
 • Indywidualne spotkania z klientem

Opinie podatkowe

 • Sporządzenie formalnych opinii  podatkowych
 • Analizy podatkowe wybranych zagadnień

Analizy i interpretacje

 • Analizy umów handlowych
 • Określenie ryzyka podatkowego  związanego z kontraktami handlowymi

Efektywne rozliczenie podatku VAT

 • Rozliczenie WNT / WDT
 • Eksport / import
 • Transakcje zwolnione / niepodlegające opodatkowaniu VAT

Bieżące reprezentacja przed organami podatkowymi

 • Przygotowanie wniosków o wiążące interpretacje stawkowe
 • Wnioski o stwierdzenie nadpłaty podatku

„Doświadczenie rodzi prawa, nigdy znajomość praw nie poprzedza doświadczenia.”

— Antoine de Saint-Exupéry