kadry i p艂ace OchotaKadry i p艂ace to jeden z najbardziej wra偶liwych obszar贸w dla w艂a艣cicieli firm. Dba艂o艣膰 o pracownik贸w to r贸wnie偶 jako艣膰 Ich obs艂ugi. Wymaga to ugruntowanej znajomo艣ci wielu przepis贸w z zakresu prawa pracy, RODO, ubezpiecze艅 spo艂ecznych , podatku dochodowego od os贸b fizycznych PIT Zapewnienia bezpiecze艅stwa danych i ich poufno艣ci.

Zach臋camy do Sprawdzenia jako艣ci prowadzonych us艂ug;

Po przes艂aniu pierwszego pakietu p艂acowego kontaktujemy si臋 z Klientem w celu om贸wienia szczeg贸艂贸w dotycz膮cych wdro偶enia jak i pierwszych kontakt贸w. Proponujemy spotkanie lub wywiad oceniaj膮cy wsp贸艂prac臋.

Us艂ugi P艂acowe:

 • Naliczanie wynagrodze艅
  • Aktualizacja danych p艂acowych i osobowych pracownik贸w;
  • Naliczanie wynagrodzenia netto na podstawie p艂acy zasadniczej oraz wszelkich innych sk艂adnik贸w wynagrodzenia przewidzianych w systemie wynagradzania Klienta;
  • Naliczanie wynagrodzenia oraz zasi艂k贸w za czas niezdolno艣ci do pracy z powodu choroby, urlopu macierzy艅skiego;
  • Naliczanie sk艂adek z tytu艂u ubezpieczenia spo艂ecznego i zdrowotnego oraz Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych 艢wiadcze艅 Pracowniczych;
  • Sporz膮dzanie i przesy艂anie do ZUS odpowiednich deklaracji:
  • Naliczanie i odprowadzanie sk艂adek z tytu艂u PPK
  • Przygotowanie miesi臋cznych i rocznych informacji zwi膮zanych z naliczeniem wynagrodze艅 dla pracownik贸w Klienta;
  • Prowadzenie rozlicze艅 i sporz膮dzanie deklaracji PFRON;
  • Przygotowywanie i wysy艂anie miesi臋cznych pask贸w wyp艂at zawieraj膮cych informacje wymagane drukiem RMUA,
  • Przygotowanie zestawie艅 do GUS: DG-1; Z-06, Z-03;
  • Wysy艂anie informacji rocznych do Pracownika i Urz臋du Skarbowego PIT-11 i PIT-40;
  • Sta艂e kontakty z Urz臋dami i Organami Prawa zwi膮zanymi z naliczaniem wynagrodze艅;
  • Uczestnictwo w kontrolach zwi膮zanych z prowadzeniem naliczania wynagrodze艅;
  • Aktualizacja formularzy zgodne z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa pracy.
 • Administrowanie um贸w cywilno 鈥 prawnych /umowy zlecenia oraz umowy o dzie艂o /
 • Standardowe raporty p艂acowe r贸wnie偶 w formacie Excel zbiorcze lub z podzia艂em na dzia艂y / MPK

Obs艂uga kadrowa

 • Prowadzenie akt osobowych /teczek osobowych/
 • Standardowe raporty kadrowe
  • Stan urlop贸w wypoczynkowych nale偶nych, zaleg艂ych, wykorzystanych;
  • Stan zatrudnienia na dany dzie艅;
  • Raport przeci臋tnego zatrudnienia w osobach/etatach;
  • Zestawienie obowi膮zkowych bada艅 lekarskich;
  • Raport ko艅cz膮cych si臋 um贸w;