nowe biuro

Uprzejmie informujemy, że od dnia 4 maja biuro nasze zmienia lokalizację. Przenosimy się kilka kroków dalej, tylko 6 min. samochodem na ul. Pandy 11 lok.
15 /3 piętro/ obok parku na Szczęśliwicach, na terenie osiedla „zamkniętego” wejście oraz wjazd samochodem z ul. Drawskiej w Chińskiej Róży przez bramę
główną obok ochrony następnie skręt w prawo w ul. Pandy.

Jeśli lokalizacja ta okazałaby się dla kogoś z Państwa mniej dogodna od obecnej zadbaliśmy o Państwa wygodę. Od 04 maja można zostawiać dla nas dokumenty
na recepcji przy ul. Mołdawskiej 9 /budynek Hestii/ na V piętrze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17 jest czynna recepcja firmy iDid gdzie jest nasze biuro coworkingowe Miła Pani będzie przyjmowała zostawiane dla nas w kopercie wszelkie dokumenty i korespondencję. Codziennie będziemy informowani o nowych przesyłkach więc będziemy je regularnie odbierać.

Oczywiście Wszystkich serdecznie zapraszamy do nowej lokalizacji na rozmowy o podatkach i świeżą kawę.