księgowość OchotaWykonujemy w imieniu Klienta pełny zakres prac, do jakich zobowiązany jest przedsiębiorca. Forma wykonania usługi do uzgodnienia:

 • Prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowości oraz obowiązującym stanem prawnym i podatkowym; w siedzibie Kancelarii; przy użyciu nowoczesnego, komputerowego programu finansowo-księgowego, CDN Optima lub w programie finansowo-księgowym Klienta.
 • Odbiór dokumentów w zależności od potrzeb Klienta, raz w tygodniu lub raz w miesiącu lub nadzór nad pracownikami w siedzibie Klienta
 • Weryfikacja poprawności dokumentów pod względem rachunkowym i podatkowym,
 • Księgowanie zgodnie z zakładowym planem kont, dekretacją i opisem merytorycznym umieszczonym na dokumencie,
 • Prowadzenie rejestrów dla celów podatkowych,
 • Naliczenie podatków CIT, PIT i VAT oraz sporządzenie i złożenie deklaracji podatkowych
 • Przygotowanie, aktualizacja, złożenie innych wymaganych deklaracji (PCC, NIP),
 • Prowadzenie ewidencji i amortyzacji majątku rzeczowego (środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, wyposażenie),
 • Analiza wyników i rozrachunków,
 • Sporządzenie, druk oraz przesłanie do 25-go każdego miesiąca Klientowi, drogą elektroniczną w formacie Excel miesięcznych zestawień wyników i rozrachunków np.: rachunek wyników, zestawienie należności, zobowiązania,
 • Pełna sprawozdawczość dla Urzędu Statystycznego, banków i innych instytucji,
 • Bieżące doradztwo księgowe w siedzibie Kancelarii lub Klienta świadczone przez doświadczoną księgową z wieloletnim stażem zawodowym,
 • Kontakty z urzędem skarbowym, urzędem statystycznym, Sądem Rejestrowym, załatwianie bieżących spraw oraz reprezentowanie Klienta zgodnie z otrzymanym upoważnieniem,
 • Wynagrodzenia Wspólników i Członków Zarządu bez ZUS,
 • Przygotowanie i przedłożenie rocznych sprawozdań finansowych, rozliczeń podatkowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości i Ustawą o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych/Prawnych .